لوله مانیسمان رده40 چین 3/4 اینچ

واحد: شاخه 6متری رده: 40Sch ضخامت: 2.87mm وزن: 10.14Kg تلرانس: %5±