لوله مانیسمان رده40 چین 1.1/2 اینچ

واحد: شاخه 6متری رده: 40Sch ضخامت: 3.56mm وزن: 20.3Kg تلرانس: %5±