لوله مانیسمان رده40 چین 1 اینچ

واحد: شاخه 6متری رده: 40Sch ضخامت: 3.38mm وزن: 15Kg تلرانس: %5±