لوله بدون درز(مانیسمان) سبک اهواز ۲.۱/۲ اینچ

واحد: شاخه 6 متری رده: سبکSch ضخامت: 4mm وزن: 37Kg تلرانس: %5±